Om det er barn som skal ride ønsker vi å vite alder